Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Latihan Soal PSAJ Kemuhammadiyahan (KMD) Tingkat SD/MI

Berikut contoh soal latihan PSAJ Kemuhammadiyahan Tingkat SD/MI yang dapat dikerjakan secara ofline.

1. Apa alasan utama di balik perubahan nama dari Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah?

a) Untuk menarik lebih banyak anggota dewasa ke dalam organisasi

b) Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan demografi anggota

c) Untuk lebih menekankan pada pendidikan dan pembelajaran

d) Untuk mengikuti tren organisasi pemuda lainnya

2. Apa yang dimaksud dengan "berprilaku amar makruf nahi munkar" dalam konteks agama Islam?

a) Berlaku baik kepada sesama dan menghindari perbuatan buruk

b) Menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan

c) Melaksanakan haji dan umrah secara rutin

d) Menunaikan zakat dengan tepat waktu

3. Urutan yang benar dalam menyusun Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah . . 

a) Bersatu dalam perjuangan, berjuang demi agama, untuk Islam yang sejati

b) Bersatu dalam perjuangan, untuk Islam yang sejati, berjuang demi agama

c) Berjuang demi agama, untuk Islam yang sejati, bersatu dalam perjuangan

d) Berjuang demi agama, bersatu dalam perjuangan, untuk Islam yang sejati

4. Majalah tertua yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah . . .

a) Al-Furqon

b) Al-Hidayah

c) Al-Irsyad

d) Al-Munir

5. Kapan Muhammadiyah didirikan?

a) 1912

b) 1900

c) 1926

d) 1927

6. Kegiatan manakah di bawah ini yang memiliki potensi merusak akidah Islamiyah seseorang?

a) Membaca Al-Qur'an setiap hari

b) Mengikuti kajian ilmu agama secara rutin

c) Menyebarkan informasi yang bertentangan dengan ajaran Islam

d) Berinteraksi dengan sesama umat Islam dalam kegiatan sosial

7. Apa yang merupakan makna dari gerakan "Hizbul Wathan"?

a) Gerakan pemuda di Malaysia

b) Gerakan kepanduan di Indonesia yang berafiliasi dengan Muhammadiyah

c) Gerakan pemuda di Arab Saudi

d) Gerakan pemuda di Pakistan

8. Apa yang melambangkan simbol dari Hizbul Wathan?

a) Bulan dan bintang

b) Burung garuda

c) Buku dan pena

d) lingkaran dan gambar sinar matahari

9. Pengertian dari "atribut" dalam konteks yang tepat adalah  . .

a) Sebuah pemandangan alam yang indah

b) Karakteristik dan juga symbol yang melekat pada suatu objek 

c) Sebuah jenis makanan khas daerah tertentu

d) Sebuah alat musik tradisional

10. Atribut utama di Hizbul Wathan adalah . . . .

a) ikat pinggang

b) Kaos Kaki

c) Hasduk

d) Sepatu

11. Usia berapa Soedirman wafat?

a) 34

b) 35

c) 36

d) 37

12. Berapa lama K.H. AR Fahruddin menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah?

a) 22

b) 23

c) 24

d) 25

13. Sifat yang menonjol dari K.H AR Farhruddin adalah . . .

a) sedikit pilih kasih

b) mudah menyerah

c) santun

d) sombong

14. K.H AR Fahruddin juga terkenal sebagai Muballigh dan penulis buku, tulisan yang terkenal adalah berjudul . . .

a) Islam Agamaku

b) Jejak Nabi Isa

c) Jejak Kisah Pengukir Sejaran

d) Kisah Anak Sholeh

15. Jabatan apa saja yang pernah diemban oleh K.H. AR Fahruddin di Muhammadiyah?

a) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

b) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

c) Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum

d) Ketua Umum dan Bendahara Umum

16. Guru pencak silat yang masyhur adalah . . .

a) K.H Busyro Syuhadak

b) K.H Ahmad Dahlan Syuhadak

c) K.H Muhammad Syuhadak

d) K.H Misbah Syuhadak

17. Salah satu perguruan sebagai cikal bakal dari perguruan silat tapak suci adalah  . . .

a) Kasegu

b) Panorama

c) Pencak tangan

d) Bela Jiwa

18. Pencipta lambang perguruan silat Tapak Suci adalah. . .

a) Moh. Fahmir Ishom

b) M. Zundar Wisman

c) M. Barie Irsjad

d) Anis Susanto

19. Bunyi Mars Tapak Suci bait kedua adalah . . . .

a) Mengabdi kepada Allah Bangsa dan Negara

b) Cinta damai dan kasih sayang

c) Bina olahraga sebagai sarana

d) Bersama tapak suci kubawa dan amalkan

20. Lirk mars TS bait pertama adalah . . .

a) Mengabdi kepada Allah Bangsa dan Negara

b) Cinta damai dan kasih sayang

c) Bina olahraga sebagai sarana

d) Bersama tapak suci kubawa dan amalkan

21. Arti dari mars TS “Setia serta patuh menjalankan ibadah” adalah . . .

a) tetap beribadah kepada Allah dimanapun berada

b) Cinta damai dan kasih sayang

c) Bina olahraga sebagai sarana

d) Bersama tapak suci kubawa dan amalkan

22. Pernyataan yang benar tentang sejarah berdirinya TS adalah . . . 

a) Didirikan di Banjarnegara, Jawa Tengah

b) Didirikan di Kauman

c) Didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan

d) Didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan

23. K.H Mas Mansyur dalam terpilih jadi pimpinan pusat muhammadiyah pada muktamar ke . . .

a) 25

b) 26

c) 27

d) 28

24. Kebijakan  K.H Mas Mansyur dalam memajukkan Muhammadiyah adalah . . .

a) Membentuk Lazismu

b) Menerbitkan media sendiri

c) Memberantas kaum kafir

d) Membentuk Badan Kepegawaian

25. Nama gerakan politik yang diikuti K.H Mas Mansyur adalah . . ..

a) Sarekat Islam

b) Syariat Islam

c) Lembaga Islam

d) Partai Islami

26. Siswa dapat mengetahui nama surat kabar yang diterbitkan K.H Mas Mansyur . . .

a) Pedoeli Islam

b) Syariat Islam

c) Boedi Utomo

d) Karya Islami

27. Contoh sikap yang mewujudkan islam sebagai ajaran kehidupan sehari hari adalah . . .

a) taat kepada firaun

b) rajin membantah

c) rajin mengaji

d) berteman dengan orang yang pintar saja

28. Salah satu tugas Alumni sekolah atau madrasah untuk menyeru dalam  kebaikan adalah . . .

a) mengajak bagi takjil

b) mengajak minum miras

c) membantu orang yang tidak butuh bantuan

d) berteman dengan orang yang pintar saja

29. Tanggung jawab alumni sekolah atau madrasah untuk melakukan kebaikan adalah . . .

a) menjaga nama baik madrasah

b) berperilaku brutal

c) tidak patuh dengan guru

d) menjelek-jelekkan nama madrasah

30. Bidang-bidang dari Amal Usaha Muhammadiyah adalah . . .

a) panti asuhan, pasar, rumah sakit

b) panti asuhan, mall, MTs

c) panti asuhan, pondok pesantren, rumah sakit

d) gedung wisata, balai dusun, rumah sakit

Selain itu, sebagai latihan ofline anda juga dapat mendownload Latihan Soal PSAJ Kemuhammadiyahan Tingkat SD/MI pdf. Apabila ingin mengerjakan secara online anda juga dapat mengerjakannya pada laman Latihan Soal PSAJ Kemuhammadiyahan Tingkat SD/MI Online.

Azza Blog
Azza Blog Pengajar di MI Muhammadiyah 1 Plabuhanrejo

Posting Komentar untuk "Latihan Soal PSAJ Kemuhammadiyahan (KMD) Tingkat SD/MI"